Fa'afarani

Faa Farani 'Ua leva ona iai Farani i le Pasefika e ala i ona kolone o Tahiti ma Polinetia Union. 'O tagata o nei atumotu, e tautatala i le gagana Fa'afarani. 'Ua leva ona manana'o tagata Tahiti e 'avea lo latou motu ma motu tuto'atasi (independent), 'ae peita'i e lē 'o naunau tele i ai Farani.

Map-Francophone World.svg