Aiga-i-le-Tai

Aiga-i-le-Tai in Samoa.svg

Aiga-i-le-Tai, o le laumua lea o Sāmoa.