'O aniani o se mea'ai. O le fa'aperetania o le onion.

'O aniani