Emae O se motu totonu le poloviki o Vanuatu.

TagataEdit

Tagata o Emae e gagana Emae, ma sau mai Polenisia.