Gaga'emauga

Gaga'emauga, o le laumua lea o Sāmoa.