Gaga'ifomauga

Gaga'ifomauga, o le laumua lea o Sāmoa.