’O le gagana e feso'ota'i ai tagata. ’O le gagana Sāmoa e feso'ota'i ai tagata Sāmoa.