Gagana Bislama le gagana tele e faagaa ina i motu totonu Melanisia.