Gagana Tok Pisin O le Gagana lea, e faagaa ina tele o le au tagata omai mai Papua.