'O se ta'aloga lenei e lua 'au e ta'a'alo ai. E fa'aaogā lā'au e tā ai se polo malō pei se lāpo'a 'o se polo kilikiti. Tasi fo'i leei ta'aloga e faia i ta'aloga tetele a le lalolagi 'ua ta'ua o le 'olimipeka.