Lalotoga

Lalotoga O le faiupu lea sa'o o le fa'asa'oina o le upu palani o Cook Islands.

TagataEdit

Tagata o Lalotoga le gagana maoli o le gagana le lalotoga ma Niu Sila. E lata fo'i i Polenisia.