Laumua o le sili aai tele lona nu‘u, ‘i‘ina nofoa o le malo.