Mele O se motu lea e ota se tama'i mea, o se poloviki o Vanuatu.


Tagata Teuteu

Tagata o mai, mai lenei nu'u le gagana mele ma latou tagata le omai, mai Polenisia.