Moscow le laumua o Lusia, e pe 10470318 numela o tagata e nonofo totonu i lenei pito nu'u.