Muliliua

O le uiga o lenei upu o le "Mulilua" means "do not commit adultery" e aua foi lele pe a e fai sou toalua ae alu oe ma lesi teine tou te masani o le mea na ta'u o le "Mulilua"