O le pateta o se fualaau. O le fa'aperetania o le potato.

Russet potato cultivar with sprouts.jpg