Puta Kotama

Le na faavaeina le Buddhism

Na fanau i le 563 T.L.M. i se taitai Initu i Nepal. Sa popole i mafatiaga sa ia vaai i ai. Na solaese mai le maota matagofie o lona tama, na ia tuuese le lalolagi, ae ola i le mativa. Sa sailia le malamalama, sa ia mauaina ai le mea ua ta’ua o le “ala o le laveaiina.” Na faapea na ia taunuu atu i Nirvana, o se tulaga e galo ai mea e popole i ai, o tiga, po o mea moni o loo i fafo. Sa avea ma se faiaoga mo se nuu o le au puta.

Puta Kotama