'O tala o le vavau, e iai lona fa'apapālagi po'o le fa'a'igilisi, ma e fa'a'upu o myths and legends.'O tala o le vavau a Sāmoa, na māsani ona tu'ugutu i aso anamua. Sā māsani ona tauloto e tagata Sāmoa nei tala tāua, ona tau'ave lea i o latou māfaufau ma manatua ai pea. 'O le tele lava o nei tala, e fa'amatala ai le māfua'aga o mea o le lalolagi o tagata Sāmoa. E pei lā 'o le tala iā Sina ma lana tama i le māsina; le tala i le māfua'aga o le igoa o Sāmoa, le tala iā Tagaloaalagi, le atua na foafoaina le lalolagi o tagata Sāmoa, ma le anoano o isi tala o le vavau. 'O aso nei, 'ua fa'amaumauina nei tala i tusitusiga, po'o lōmiga. E fa'afetai ai i misionare Papālagi 'auā 'o i latou na faia lea gāluega tāua o le fa'amaumau o tala o le vavau a Sāmoa.