O taloti o le fualaau o le fa'aperetania o le Carrot. O le tele o taloti e lanumoli, e iai foi taloti lanuviole, lanupaepae, ma isi lanu.

O taloti
Daucus carota subsp. maximus