Tikopia O lea se motu laititi tototnu o le Solomon Islands, o lenei au motu le fa'asaga so'o ma le au motu o Anut'a.

Tikopia