Le Iunivesite Aoao o Samoa

Samoa ei ai iunivesite i 1968 faʻatūina e se faiga a le palemene, 'O aso nei, 'ua iai iunivesite e tolu i Samoa. 'O Le Iunivesite o Saute Pasefika na muamua lava fa'atū i Samoa, ona soso'o ai lea ma le iunivesite o Samoa, lea 'ua ta'ua nei o Le Iunivesite Aoao o Samoa. 'Ua iai fo'i ma se Iunivesitē i le falema'i i Mato'otua e a'oa'o ai mea tau le soifua mālōlōina.

'O Le Iunivesite Aoao o Sāmoa, e tū i le 'Papaigalagala' i Vaivase, Apia i Sāmoa. E to'atele tupulaga mai le Pasefika 'ua ā'o'oga ai i lenei Iunivesite. Na fa'atūina lenei Iunivesite i lalo o le pūlega fa'apalemia a le afioga ia Tofilau Eti Alesana. 'O se tōfā loloto lea na fa'ataunu'uina ai lenei fa'amoemoe, ma tula'i mai ai se Iunivesite a Samoa lava ia.

'Ua ia fo'i ma se iunivesite e ta'ua 'o le AMOSA- na fa'atūina e se tasi tinā lauiloa i Samoa ona 'o ia lea na 'avea ma Samoa muamua na maua lana fa'ailoga o le Fōma'i o le Māfaufau (PhD). O lona suafa o Aiono Fanaafi Le Tagaloa. Sā 'avea fo'i o ia ma le fa'atonu Samoa muamua o le Ofisa o Ā'oga i Samoa ma na ia taumafai ai e sui faiga tau le a'oa'oina o le gagana Sāmoa i ā'oga. E tele ni vāega aogā ma le tāua na fa'ata'atitia e Fanaafi i nā aso. Peita'i, 'ina 'ua alu 'ese ma lea ofisa o ā'oga ma 'avea ai loa ia ma Porofesa o le Gagana Sāmoa, i le Iunivesite Aoaoa o Samoa i lona fa'ato'ā 'amata, na ia taumafai a loa e faauau le fa'atāuaina o le gagana Samoa. Na alu 'ese loa Aiona ma fa'atū lana ia lava iunivesite lea o le AMOSA, e a'oa'o ai matā'upu 'ese'ese i le gagana Samoa.