E lē mafai ona tatou ola e aunoa ma le faia o 'ofu i o tatou tino. 'O tagata Samoa, 'ua iloga 'ofu latou te faia e iloa manino ai 'o latou o ni tagata Samoa. Fa'ata'ita'iga, 'o le 'ofu 'elei, 'ua ata mai ai mamanu o le si'osi'omaga o Samoa.