Le tagata Samoa o le tagata fanua o Samoa ma Amerika Samoa. O le vaega lona lua o tagata Polenisia sili ona to'atele pe a uma le tagata Māoli. Latou te tautatala i le gagana Samoa.

Tagata Samoa.

Samoa i fafo Edit

Atunu'u Numera Itulau
  Iunaite Sitete 204,600 tagata Samoa i le Iunaite Sitete
  Samoa 202,560
  Niu Sila 182,721 tagata Samoa i Niu Sila
  Ausetalia 75,555 tagata Samoa i Ausetalia
  Amerika Samoa 50,000
  Kanata 1,100 tagata Samoa i Kanata

O lenei mataupu o se stub. E mafai ona fesoasoani lenei Encyclopedia gagana Samoa i le faaopoopoina atili faamalieina e le itulau lenei.