Gagana Toga


O lenei mataupu o se stub. E mafai ona fesoasoani lenei Encyclopedia gagana Samoa i le faaopoopoina atili faamalieina e le itulau lenei.

'O le gagana Toga, e lavea i le 'āiga o gagana 'ua ta'ua o gagana a 'Ausetorenisia. 'O nei gagana e aofia ai gagana 'uma o le atu Polenisia, e pei o Samoa, To'elau, Niue, Lalotoga ma isi. E tele 'upu o le gagana Toga e tai tutusa ma 'upu o le gagana Samoa.