O le Evagelia a Ioane

Diego Velázquez: Ioane
 1. Ua liutino tagata le Upu.
 2. Ua liliu e Iesu le suavai e fai ma uaina.
 3. O fetalaiga a Iesu ma Nikotemo.
 4. O le malaga i Kalilaia
 5. O le vavega na faia e Iesu i Petesa.
 6. Ua fagaina tagata i le vao.
 7. O le tausamiga o fale apitaga,
 8. O le fafine na mulilua. O aoaiga a Iesu ia Iutaia.
 9. O le faapupulaina o mata o le tauaso.
 10. O Iesu le leoleo mamoe lelei.
 11. Ua toe faaolaina lasalo.
 12. Ua maliu atu Iesu i Ierusalema.
 13. Ua mulumuluina e Iesu o vae o ona soo.
 14. Ua faamafanafana atu Iesu i ona soo.
 15. O le vine moni ma ona la.
 16. O le mavega a iesu.
 17. O le tatalo a Iesu i lona Tamā.
 18. O le faamasinoina o Iesu.
 19. O le faasatauroina o Iesu.
 20. O le toe soifua mai o Iesu.
 21. O fetalaiga a iesu i ona soo.


O le Feagaiga Fou
O le Evagelia a MataioO le Evagelia a MarekoO le Evagelia a LukaO le Evagelia a Ioane

O Galuega a le au AposetoroO le tusi a Paulo ia Roma - O le tusi muamua a Paulo ia KorintoO le tusi e lua a Paulo ia Korinto -
O le tusi a Paulo ia KalatiaO le tusi a Paulo ia Efeso - O le tusi a Paulo ia FilipiO le tusi a Paulo ia KoloseO le tusi muamua a Paulo ia Tesalonia
O le tusi e lua a Paulo ia TesaloniaO le tusi muamua a Paulo ia TimoteoO le tusi e lua a Paulo ia TimoteoO le tusi a Paulo ia Tito
O le tusi a Paulo ia Filemonia - O le tusi ia EperuO le tusi a IakopoO le tusi muamua a PeteruO le tusi e lua a Peteru
O le uluai tusi a IoaneO le tusi e lua a IoaneO le tusi e tolu a IoaneO le tusi a IutaO le Faaaliga ia Ioane