O le tusi muamua a Paulo ia Korinto

 1. O le alofa a Paulo, ma lana aoai i le ekalesia i Korinito.
 2. O le uiga o folafolaga na faia e Paulo.
 3. O faifeau o le faigaluega i latou o le Atua.
 4. O le tautiga o le au Aposetolo i le galuega.
 5. Ia tuu i tua le tagata amio leaga.
 6. Ana le fai finauga e le au uso i luma o faapaupau; ia sosola ese i le faitaaga.
 7. O le amio a le tanema le avā; O mea e fasia mo tupua.
 8. Ia alofaina le ua fai le galuega a le Atua.
 9. Ia taumamao i taulaga i tupua.
 10. O le pulouina o fafine i le lotu. O le tu o le faamanatuga.
 11. O mea alofa ua foaiina mai e le Agaga.
 12. Ua sili le lelei e le alofa.
 13. O le tu i mea faaleagaga i le ekalesia.
 14. O le toe tu o e ua oti.
 15. O sauniga eseese, ma le moliga o le alofa.


O le Feagaiga Fou
O le Evagelia a MataioO le Evagelia a MarekoO le Evagelia a LukaO le Evagelia a Ioane

O Galuega a le au AposetoroO le tusi a Paulo ia Roma - O le tusi muamua a Paulo ia KorintoO le tusi e lua a Paulo ia Korinto -
O le tusi a Paulo ia KalatiaO le tusi a Paulo ia Efeso - O le tusi a Paulo ia FilipiO le tusi a Paulo ia KoloseO le tusi muamua a Paulo ia Tesalonia
O le tusi e lua a Paulo ia TesaloniaO le tusi muamua a Paulo ia TimoteoO le tusi e lua a Paulo ia TimoteoO le tusi a Paulo ia Tito
O le tusi a Paulo ia Filemonia - O le tusi ia EperuO le tusi a IakopoO le tusi muamua a PeteruO le tusi e lua a Peteru
O le uluai tusi a IoaneO le tusi e lua a IoaneO le tusi e tolu a IoaneO le tusi a IutaO le Faaaliga ia Ioane