O le tusi a le Perofeta o Amosa

  1. O le toasa o le Atua ia Suria ma isi nuu. Ua ia faaaogaina ai le perofeta o Amosa e fai ma ana auauna. Ua lagona e Amosa lona faatauvaa mai isi perofeta, aua o ia ole faifaatoaga.
  2. O le toasa o le Atua ia Moapi, ma Iuta, ma Isaraelu. Ina ua leiloa e i latou ua tele le tamaoaiga le toe alolofa i e matitiva ma le tauoloaina.
  3. O le toasa o le Atua ma mea na ala mai ai.
  4. O le aoaiga ia Isaraelu.
  5. O le apoapoaiga ia Isaraelu ia latou salamō.
  6. O le leaga o Isaraelu ma le malaia e tupu ai.
  7. O mea faigata e tutupu i Isaraelu.
  8. Ua latalata le malaia o Isaraelu.
  9. E malaia lava Isaraelu.


'O le Feagaiga Tuai