O le tusi a le Perofeta o Mika

  1. O le toasa o le Atua ia Iuta ma Isaraelu ona o a latou amoi.
  2. O le aoaiga ona o le amio leaga.
  3. O le upu e aoai atu i alii o le nuu ma perofeta pepelo.
  4. O le valoaga i le manuia e oo i aso amuli.
  5. O le valoaga i le afio mai o le Mesia, ma le manuia e tupu ai.
  6. Ua aoai atu le Atua ia te i latou ona o ami eseese.
  7. Ua latou tagi ina ua toaitiiti, ona saili ai lea i le Atua, a e le faalagolago i tagata.


'O le Feagaiga Tuai