O le tusi a le Perofeta o Sefanaia

  1. O le aoiaga ia Iuta ona o a latou agasala.
  2. O le apoapoaiga ia Isaraelu ia latou salamo; o le malaia e oo i nuu ese.
  3. O le aoaiga ia Ierusalema; o le manuia atali.


'O le Feagaiga Tuai