O le tusi a le Perofeta o Ioelu

  1. O le toasa o le Atua.
  2. E faigata le toasa o le Atua.
  3. O le toasa o le Atua i e o agaleaga i ona tagata.


'O le Feagaiga Tuai